תקנון האתר ותנאי שימוש

דף הבית > תקנון האתר

תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר bismachot

אתר bismachot (להלן: “האתר”) הינו אתר המנהל חנות וירטואלית ברשת האינטרנט.

בעלת האתר הנה חברת גוונא תעשיות דפוס מתקדמות.

התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס בשווה לשני המינים.

דין רוכש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש של האתר והסכים להם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.פרטים אישיים

בעת רכישה באתר יידרש המזמין להזין למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, כתובת למשלוח, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. ונגד מגישיהם יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם עקב כך לבעלי האתר/החברה.

החברה מקפידה לנהל את האתר באמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שהעביר הלקוח, פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי בטכנולוגית SSL ואינם נשמרים במערכת האתר לאחר ביצוע הסליקה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמין אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.  וכן לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וליצירת קשר עמו על מנת להתאים את האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

החברה לא תעביר את פרטי הלקוחות לצד שלישי אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע מכך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות,אשר עומדות בתקן העולמי PCI, ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

2   המוצרים המוצעים

    • המוצרים המוצעים למכירה באתר וניתן לראות את תמונות המוצרים ואת מפרט המוצר המוצע.
    • לאחר ביצוע הזמנה ע”י הלקוח, ישלח מייל עם סקיצה גרפית ללקוח לאישור לפני הדפסה. החברה מתחייבת לא להדפיס ללא אישור לקוח במייל חוזר על הסקיצה שנשלחה אליו למייל.
    • פרטים נוספים לגבי המוצרים או לראותם פיזית ,ניתן לקבל במשרדי החברה ע”י תאום טלפוני.
    • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויי גוונים קלים בין התמונה באתר למוצר המודפס בפועל.
  • כל המבצעים, הקופונים, וההנחות המופיעים באתר הינם תקפים לרכישה באתר בלבד, ובהתאם לסייגים והערות אם וכאשר יהיו כאלו.


3  תנאים נוספים

החברה לא תשא באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין לכל מקרה שבו רכישה או הזמנה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לרכוש ולהזמין מוצרים.

באפשרות החברה לסגור את האתר ו/או לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המזמין / הגולש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

חברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או אספקתם באופן מלא או חלקי, או אם תיווצרנה תקלות במערכות המחשוב ו/או הטלפון ו/או תקלה בכל גורם אחר בהשלמת תהליך הרכישה או האספקה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר בגדר כוח עליון שימנע ו/או יפגע בתהליך רכישת ואספקתם ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה עקב ביצוע שגוי או מסירת מידע שגוי של המזמין יישא המזמין במלוא עלות ההזמנה הנקובה בעת ביצוע העסקה.

ייתכנו שינויים קלים בגווני הצבעים במוצר הסופי המודפס.

התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד

. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושים, זיכויים וכדו’.

בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני על דבר ביצוע ההזמנה. ביצוע העסקה מותנה באישור חברת האשראי.

רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה במערכת. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


תנאי אספקה אחריות ודמי משלוח

החברה תדאג לאספקת המוצר בצורה איכותית.

מרגע והמוצר עבר לרשות הלקוח בצורה תקינה אין אחריות החברה על נזק שיגרם למוצר.

מחירי הפריטים באתר אינם כוללים דמי משלוח:

מחירי המשלוחים מפורטים בנפרד בעת ההזמנה

במידה והמזמין סיפק כתובת לא נכונה, ישא המזמין בעלויות הכרוכות בכך.

זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.

הדפסת המוצר תעשה עד 3 ימי עסקים,

ומשלוח עד לבית עד 4 ימי עסקים נוספים.

איסוף עצמי על ידי הלקוח:

ניתן לאסוף את המוצר עצמאית ממשרדי החברה בכפר חב”ד.  אך רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני של הלקוח המודיע שההזמנה מוכנה ובתיאום מראש בימים א-ה בין השעות 9:30-17:00

ביטול עסקה

ביטול עסקה יתבצע רק בשיחה טלפונית למשרדי החברה.

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן ע”י הלקוח, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

לא ניתן לבטל עסקה לאחר שההזמנה נכנסה לייצור והיא תחוייב במלוא התשלום שסוכם במעמד ביצוע ההזמנה

מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות תכני האתר, עיצוב האתר, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט או כל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, ו/או לצלם, ו/או להפיץ, ו/או להציג בפומבי או למסור לצד שלישי.

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון בבתי המשפט בישראל בלבד, במיקום שייקבע ע”י החברה.

קדימות תינתן להתדיין בבית דין רבני או בורר/מגשר מוסכם על שני הצדדים.

להזמנות ושירות לקוחות: 03-5445070

נתראה בשמחות!